fbpx

Why should a writer set aside their essay essay writer in the body of the essay, the writer splits the established topic into __________.
What do do when I dont wanna write my essay essay writer anyone in arabic literature major can write my essay

why would you use pieces of paper to help snort pills paperhelp.org how does the paper industry help the environment

Smoking Should Be Banned In Public Places Persuasive Essay quizlets Essay On Information Technology Changing People’s Life

Det fiolette «Magiske Glasset!»

Det fiolette Miron® glasset er spesielt utviklet for å gi optimal beskyttelse av de bioenergetiske verdiene av Marcus Rohrer Spirulina®. Vitenskapelige undersøkelser har bekreftet at det rene fiolette lysspekteret fra Miron® glasset fortsetter å stimulere og tilføre energi til spirulinamolekylene. Det er akkurat dette som forbedrer vitaliteten til Marcus Rohrer Spirulina® og holder produktet ferskt lengre.

Effekten av sollys

Sollys er enormt viktig for veksten av alle planter. Ikke noe liv er mulig uten lys, men når planter er modne for høsting, må de brukes umiddelbart eller konserveres effektivt. Hvis planter blir utsatt for sollys etter modningsprosessen, begynner en nedbrytningsprosess. Det samme lyset som i utgangspunktet gjorde vekst mulig, akselerer nå prosessen med molekylær nedbrytning.

Lysspekteret

Sollys består av det synlige lysspekteret (med regnbuens kjente farger), og det usynlige ultrafiolette og infrarøde. Hvis sollys er rettet mot et prisme, blir de spektrale fargene synlige. Farger med høy frekvens (målt i hertz), som fiolett, har kort bølgelengde (målt i nanometer); og farger med lav frekvens, som rød, har en lang bølgelengde. Infrarødt og ultrafiolett er ikke synlig for det menneskelige øyet.

Hvordan beskytte solenergi

Problem: solenergi er vanskelig å lagre. Denne solenergien er imidlertid svært følsom. Målinger gjort ved Institutt for biofysikk i Kaiserslautern (Tyskland) har vist at nivåene for biofotoner i konvensjonell emballasje (aluminiumsfolie, plast, brunt glass) faller. Løsning: beskyttelse i Miron® glass! For å beskytte den dyrebare «solenergien», er Marcus Rohrer Spirulina® ekslusivt pakket i Miron® glass (patentert). Det fiolette glasset stimulerer kontinuerlig spirulinaen, og opprettholder dermed solenergi på opprinnelig nivå over lange perioder. For å tilby perfekt forsegling ble Miron® glassfolie utviklet. Det er en høykvalitets folie som er belagt med glass. Normale forseglinger laget av aluminium eller skum kan redusere biofeltet til spirulinaen. Den fiolette glassfolien beskytter innholdet på samme måte som Miron® glasset. Resultatet: Marcus Rohrer Spirulina® beholder sin styrke og friskhet lenger.

Tradisjonelle pakningsmaterialer

Nesten alle naturlige stoffer (urter, essensielle oljer, og lignende) er pakket i tradisjonelt brunt glass eller plast. Målinger viser tydelig at brunt glass muliggjør synlig lys til å passere gjennom, og det gir ingen beskyttelse. Vi ser det samme for grønt og blått glass, som begge muliggjør at hele det synlige spekteret kan trenge inn. Frekvensområdet for det synlige lyset forårsaker frekvenskaos i glasset, og stimulerer nedbrytningsprosessen. I motsetnings til glass er plastflasker porøse. Studier viser at denne typen emballasje tillater oksygen å trenge inn og starte oksidativ nedbrytning av nøkkelkomponenter. De kan også avgi skadelige gasser (spesielt ved høye temperaturer) som kan ødelegge subtile bioenergier.

Det magiske fiolette glasset

Antikke kulturer, så tidlig som egypterne lagret verdifulle oljer og medisiner i enten gull eller fiolette potter. Vitenskapelig forskning har nå bekreftet hva de gamle kulturene lærte seg for lenge siden: fiolett lys har den høyeste verdien av de synlige fargene, 750.000 milliarder hertz. Denne frekvensen samsvarer presist med oscillasjonen i nervesystemet. Til kontrast, har farger som brunt, grått og svart ekstremt lave oscillasjonsfrekvenser.

Egenskapene til Miron® glass

Miron® glasset gir fullstendig beskyttelse mot de nedbrytende frekvensene i synlig lys, samtidig som det er gjennomtrengelig for det høyenergetiske UV- og fiolette spekteret, samt det infrarøde spekteret. Metalloksider i glasset er også i stand til å absorbere lysenergi fra utsiden (som en solfanger), og deretter slippe denne energien veldig sakte ut på innsiden. Dette betyr at det unike høyenergetiske miljøet utvikler seg i Miron® glasset. Den molekylære strukturen til et stoff blir stadig stimulert og forsterket. Nedbrytningsprosessen bremses, og den subtile bioenergien forblir på opprinnelige nivåer i lange perioder. Dette gir Miron® glasset en naturlig stimulerende og konserverende effekt. Ingen andre glass tilbyr denne unike kombinasjonen av total beskyttelse i det synlige spekteret, og samtidig gjennomskinnelighet for det ultrafiolette, fiolette og infrarøde spekteret. Magien til Miron® glasset gjør Marcus Rohrer Spirulina® unik.

Vitenskapelige studier

Den beskyttende funksjonen til Miron® glasset og glassfolien har blitt bekreftet av målinger gjort av F.A Popp og Dr. H. Niggli (1996). Disse målingene bestemmer utslippsverdiene (=strålingsverdiene) av biofotoner i biologiske system. Biofotoner er de minste partiklene av lys som er lagret i f.eks. grønnsaker og frukt. For denne undersøkelsen ble friskt spirulinapulver fra samme batch lagret i brunt glass, plastikk, aluminiumsfolie, Miron® glass og Miron® glassfolie. Nivåene av biofotoner ble målt etter to måneder på instituttet for biofysikk ved Kaiserslautern (Tyskland). Trykk på den gule knappen under til høyre for å se resultatene. I en annen test, ble en liten del av spirulinapulveret fjernet fra aluminiumsfolien og overført til et Miron® glass og et brunt glass. Målinger ble gjort på nytt etter et par dager. En markant revitalisering hadde skjedd i det fiolette glasset, mens nivået i det brune glasset ikke hadde endret seg.

Sammendrag av resultatene

Den sveitsiske fotobiologen Dr H. Niggli, som ledet undersøkelsen i samarbeid med professor F.A. Popp oppsummerte resultatene som følger: «Prøvene i det fiolette glasset hadde en signifikant overlegen kvalitet etter lagring, viste signifikant jevnere svingninger og det laveste energitapet» «Det ble videre avdekket at prøver som er lagret i det fiolette glasset, kan overføre den største mengden av ultrasvak fotonenergi på syntetiske cellevæsker, noe som betyr at de kan sende mest solenergi» «Lagringsevnen til det nylig utviklede glassfolien er eksepsjonell. Selv om den ikke helt kan måle seg mot det fiolette glasset, er det likevel et utmerket, uknuselig alternativ for transport av spirulina»

Colprinto® teknikk

En annen prosedyre utviklet av Dr Knapp er Colprinto® teknikken, hvor endringer i en persons vitalitet kan visualiseres veldig raskt ved målinger utført på fingertuppene.

Uten Spirulina

Fingertuppene til en testperson (alder 42 år) viste et utydelig, åpent mønster av energiutstråling (en indikasjon på svak metabolisme).

5 minutter etter å ha tatt spirulina

Testpersonen spiste 3 Marcus Rohrer Spirulina® tabletter. Etter kun 5 minutter er utstrålingen sterkere, noe som indikerer at stoffskiftet stimuleres.

10 minutter etter å ha tatt spirulina

10 minutter etter å ha tatt Marcus Rohrer Spirulina® tabletter, var utstrålingsfeltet enda større og mer aktivt. Energifeltet er lukket i en hel sirkel. Metabolismen har tydelig blitt stimulert.

Spesielle sekskantformede tabletter

Fordi den svært følsomme lysenergien også påvirkes av form, ble en sekskantet tablettform utviklet for Marcus Rohrer Spirulina®. Denne naturlige formen finnes også i bivokskaker, krystaller og molekylære strukturer. I en sekskant bevares energifeltet i en lengre periode. Energi flyter ut raskere fra f.eks. en sirkel. Den spesielle tablettformen er avledet fra geometriske energistrukturer som danner grunnlaget for naturlige former («hellig geometri»). Den eksakte formen (en kombinasjon av en sekskant og ´livets blomst´) ble utviklet i nært samarbeid med spesialister på bioenergifeltet.

Det spesielle designet på Spirulinakrukken

Glassbeholderen for tablettene ble meget nøye utformet i samsvar med lovene om energetisk overensstemmelse. Fra prototypen utformet som et egg, ble det utviklet et spesielt design med utelukkende runde og ovale linjer uten skarpe kanter.

Dekorativ gjenvinning

Ikke kast det fiolette glasset når det er tomt. Du kan gjenbruke det verdifulle Miron® glasset ved å fylle på fra refillpakkene med Marcus Rohrer Spirulina®. Du kan også bruke det til oppbevaring av krydder, te eller urter. På grunn av de beskyttende og konserverende egenskapene til Miron® glasset holder de seg ferske og brukbare lenger.